Nền tảng bản đồ số Map4D

Hiện nay tại Việt Nam chưa có nền tảng bản đồ số chính thức. Người dân, doanh nghiệp và Nhà nước đang phải sử dụng nhiều nền tảng bản đồ khác nhau để phục vụ các mục đích khác nhau. Do đó, cần phải có một nền tảng bản đồ dùng chung tại Việt Nam, do người Việt Nam làm chủ

Map4D Platform

Map4D là nền tảng bản đồ số 2D, 3D, 4D thuần Việt, đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam. Map4D cho phép tích hợp dữ liệu và hiển thị tại các thời điểm khác nhau với độ chính xác cao.

Map4D của IOTLink là nền tảng bản đồ số do chính các kỹ sư Việt Nam thực hiện dưới sự hỗ trợ tư vấn của các chuyên gia công nghệ hàng đầu Microsoft.

Nền tảng bản đồ Map4D sẵn sàng tích hợp các loại dữ liệu được định dạng tại các hệ tọa độ khác nhau thuộc nhiều lĩnh vực thành cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ cho việc số hóa, chuyển đổi số của các Sở, Ban, Ngành trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử cũng như các dịch vụ liên quan đến bản đồ số như giao nhận vận tải, du lịch, xây dựng...vv.

Đáp ứng các tiêu chí
Nền tảng bản đồ số Quốc gia

Được Bộ TTTT công nhận là nền tảng phục vụ cộng đồng

Bộ TTTT đã phê duyệt kế hoạch phát triển nền tảng bản đồ số quốc gia và nền tảng Map4D đảm bảo đáp ứng tuân thủ quy định về bảo mật thông tin cá nhân và lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam.

Đảm bảo luôn tối ưu hóa, nâng cao chất lượng của nền tảng số nhằm đáp ứng nhu cầu của đa số người dân và mở rộng triển khai rộng khắp phục vụ người dân trên cả nước.

Tiêu chí cơ bản
Tiêu chí nâng cao
Tiêu chí công nghệ
Tiêu chí mở rộng

Theo Quyết định Số 1137/QĐ-BTTTT “Phê duyệt kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng Bản đồ số quốc gia”

Map4D Service API

Nền tảng cung cấp các API dịch vụ và cho phép người dùng và các đơn vị phát triển ứng dụng, phần mềm có thể sử dụng để phát triển các hệ thống một cách nhanh chóng và hiệu quả cho từng nghiệp vụ mong muốn

Bản đồ số 3D trên điện thoại (IOS, Android) (Mobile Native 3D Maps (IOS &Android)
Bản đồ số 3D trên web (​​Web 3D Maps)
Bản đồ số 2D trên điện thoại (IOS, Android) (Mobile Native 2D Maps (IOS & Android)
Bản đồ số 2D trên web (Web 2D Maps)
Dự đoán thời gian di chuyển giữa 2 điểm (Route Estimated time of Arrival)
Tìm kiếm địa chỉ (Place Search)
Tìm địa chỉ bằng tọa độ/ Chuyển đổi tọa độ sang địa điểm(Place Geocoding)
Chỉ đường, dẫn đường(Route Direction)
Cung cấp khoảng cách và thời gian di chuyển cho một ma trận gồm nhiều điểm (Distance Matrix)
Thông tin địa chỉ(Place Detail)

Ứng dụng Map4D
trong phát triển kinh tế, chuyển đổi số

Map4D có khả năng ứng dụng cho tất cả các ngành, từ nhà nước, doanh nghiệp đến cộng đồng

Nhà nước

Sẵn sàng với những giải pháp chuyển đổi số đa lĩnh vực
 • Quản lý đất đai
 • Xây dựng: Quy hoạch, Hạ tầng đô thị
 • Giao thông vận tải
 • Du lịch
 • Nông nghiệp...

Doanh nghiệp

Nền tảng sáng tạo các giải pháp chuyển đổi số doanh nghiệp
 • Địa chỉ số
 • Logictics
 • Taxi
 • Bất động sản
 • Du lịch...

Cộng đồng

Các dịch vụ chuyển đổi số cho cuộc sống
 • Tra cứu dữ liệu bản đồ: Giao thông, thời tiết
 • Tiện ích trên bản đồ
 • Thu thập dữ liệu trên bản đồ
 • Cảnh báo trên bản đồ
 • Chia sẻ bản đồ